Local Events

Nov. 1, 2018 – Operation Kaluluwa

Atol sa Undas, gipahigayon ang anibersaryo sa Funeraria sa Masa ug ang pag blessing sa bag-ong nahoman nga lubnganan ug nadungag nga bag-ong napalit nga luna sa sementeryo.